Menu
Plantinavia - Cart
0
Plantinavia - Search
  • Handelsvilkår

Generelle betingelser
Som alle andre virksomheder, har vi etableret juridiske betingelser. Det er vigtigt for dig som kunde, og os som virksomhed, at have disse betingelser at kunne referere til, hvis det skulle blive nødvendigt.

Vi håber selvfølgelig at det ikke bliver nødvendigt at henvise til disse betingelser. En tilfreds kunde, som er tilfreds med vores planter, og som kun har godt at sige om vores hjemmeside, er uvurderlig for os. Tilfredse kunder giver os mulighed for at udvide Plantinavia BV yderligere. Hvis der skulle opstå et problem, vil vi gøre vores bedste for at løse disse, i stedet for at gemme os bag regler og betingelser. Ved en eventuel bestilling, skal du acceptere vores betingelser som er beskrevet nedenfor.

Normalvis har sådanne regler og betingelser et juridisk sprog, men vi har valgt at skrive dem i vores eget toneleje, så vi håber de er nemmere at forstå.

1. Anvendelse

1.1 Disse betingelser gælder for alle tilbud og aftaler fra og med Plantinavia BV
1.2 Foruden disse betingelser, kan der også findes andre betingelser; disse vil blive fremhævet.
1.3 Vi anvender disse betingelser, for at understøtte alle aftaler. Ved eventuelle undtagelser vil disse altid fremkomme skriftligt, mens de sædvanlige betingelser gælder som normalt.
1.4 Du kan som kunde også benytte dig af disse betingelser. Hvis du ønsker dette, skal du blot bede om et skriftligt samtykke fra Plantinavia BV.
1.5 Hjemmesiden plantinavia.dk er hovedsageligt fokuseret på det danske marked.
1.6 “Køberen” er en besøgende på plantinavia.dk, eller en forbruger eller juridisk person som har, eller kommer til at have en aftale (kontrakt, ordrebekræftelse) med Plantinavia BV.
1.7 Plantinavia BV forbeholder sig retten til, når som helst, at ændre eller tilføje til disse betingelser.
1.8 Hvis du benytter plantinavia.dk til at foretage en bestilling, betyder det at du accepterer disse betingelser, og eventuelle andre rettigheder og betingelser på hjemmesiden.

2. Tilbud og aftaler

2.1 Ved eventuelle tilbud, er Plantinavia BV ikke på nogen måde forpligtet til at gennemføre disse, medmindre det er dokumenteret skriftligt.
2.2 Tilbuddet gælder så længe lageret rækker.
2.3 Tilbuddet gælder normalvis i to uger, med mindre andet er angivet skriftligt.
2.4 Et tilbud som er nævnt i 2.1, sker kun på følgende måde:
Den potentielle køber har via mail eller telefon angivet hvilket produkt og/eller ydelse han ønsker.
Den potentielle køber har udfyldt deres oplysninger i kassen på hjemmesiden, og derefter indsendt bestillingen til Plantinavia BV.
2.5 Aftalen oprettes når ordrebekræftelsen sendes til køberen, via internetsiden eller mail.
2.6 Vi er enige om, at når ordrebekræftelsen sendes elektronisk, er aftalen gældende i forhold til kravene som er angivet i afsnit 2.4 og 2.5. At der ikke forefindes nogen underskrift, påvirker ikke kontraktens gyldighed. Heller ikke at betalingen sker efterfølgende. Hvis det skulle gå så langt, vil de elektroniske filer fra Plantinavia BV ses som værende bevis på aftalen.
2.7 Plantinavia BV gør deres bedste for at sikre, at informationer, billeder og udtalelser vedrørende vores produkter og deres egenskaber, er så nøjagtigt som muligt. Vi kan dog desværre ikke garantere at der ikke sker fejl. Afvigelser, som f.eks. et forkert billede, eller et billede som ikke ser ud nøjagtigt som det leverede produkt, kan ikke bruges til at ophæve aftalen.

3. Priser

3.1 Alle priser er angivet i DKK, og er inklusiv moms.
3.2 Speciel tilbud gælder kun for den periode som er angivet i tilbuddet.
3.3 Køberen skal betale den pris som bekræftes af Plantinavia BV, i henhold til ordrebekræftelsen som sendes til kunden (2.5). Åbenlyse fejl kan rettes til af Plantinavia BV efter henvendelse.
3.4 Leveringsomkostninger er en del af prisen. Ved eventuelle leveringsomkostninger som måtte opstå fordi leveringen skal leveres til fjerntliggende områder i landet, vil Plantinavia BV informere dig om disse omkostninger før du afgiver din bestilling.

4. Betaling

4.1 Køberen betaler normalvis via faktura som er sendt med e-mail, når køberen har modtaget sin levering.
Ved store ordrer har Plantinavia BV ret til at kræve en forudbetaling før levering.
Du kan benytte en af de følgende betalingsmetoder:
Betal via faktura efter levering.
Betal med kreditkort direkte ved levering (muligt ved de fleste leveringer)
4.2 Køberen skal betale det fulde beløb inden den angivne dato på fakturaen, for at undgå eventuelle ekstra omkostninger.
4.3 Aftalen mellem køberen og Plantinavia BV er afsluttet når køberen har betalt det fulde beløb til Plantinavia BV.
4.4 Hvis køberen ikke overholder sin aftale mht. betaling, vil der blive pålagt yderligere omkostninger.
4.5 Hvis du ikke betaler til tiden, har Plantinavia BV ret til at opsige aftalen med umiddelbar virkning, eller annullere (yderligere) leveringer, indtil køberen har overholdt deres betalinger, inklusiv renter og øvrige omkostninger.

5. Levering og leveringstid

5.1 Bestillinger leveres så hurtigt som muligt. Normalvis er leveringstiden omkring en uge. Selv om vi gør vores bedste for at levere så hurtigt som muligt, er dette dog kun en vejledning, og det medfører ingen rettigheder.
5.2 Hvis et bestilt produkt ikke længere skulle være tilgængeligt, vil køberen blive informeret når produktet igen er tilgængeligt.
Forsinkelser vil blive meddelt via e-mail eller telefon.
5.3 Levering sker til den adresse som er angivet af køberen ved aftalens indgåelse. Adressen skal være tilgængelig med en 15 meter lang lastbil. Hvis dette ikke er tilfældet, skal køberen angive det nærmeste aflæsningssted til Plantinavia BV, minimum en time før levering. Plantinavia BV kan ikke holdes ansvarlig for omkostninger for transport, mellem det angivne aflæsningssted og den faktiske leveringsadresse.
5.4 Når produktet er leveret til den angivne adresse, overføres risikoen for planterne til køberen.
5.5 Hvis leveringen f.eks. er forsinket. kan Plantinavia BV aldrig holdes ansvarlig for eventuelle omkostninger til ventende gartnere.
Vores lastbiler kører lange afstande før de ankommer til leveringsadressen. Der er altid en risiko for uforudsete omstændigheder undervejs. Som et resultat af dette, kan det eventuelt medføre at leveringen bliver forsinket. Hvis du som køber har brug for hjælp til aflæsning, eller har gartnere stående som skal hjælpe dig med at plante, er det vigtigt at du ikke planlægger dette for tæt på tidspunktet for levering, så de ikke skal stå og vente ved eventuelle forsinkelser. Plantinavia BV skal derfor ikke afholde omkostninger til gartnere eller anden personale, som er ansat af køberen, i tilfælde af at de skal vente på leveringen.

6. Reklamation og refundering

6.1 Når planterne ankommer, skal du som køber inspicere planterne for eventuelle defekter eller fejl. Eftersom det er “levende materiale” du modtager, skal du senest 3 dage efter leveringen, skriftligt meddele os om disse defekter eller fejl. Efter 3 dage ophører din ret til at klage. Dette betyder dog ikke, at vi ikke vil gøre alt hvad vi kan, for at komme frem til en eventuel løsning på problemet. Alle billeder og videoer på vores hjemmeside og sociale medier er udelukkende vejledende og giver ingen rettigheder.
6.2 Hvis du som køber anvender dig af reklamationsretten som beskrevet i punkt 6.1, er Plantinavia BV ansvarlig for at refundere beløbet for de planter som der er fejl på. Det er også muligt, i samarbejde med Plantinavia BV, at udbytte disse planter med nye planter.

7. Ejendomsforbehold

7.1 Ejerskab af planterne overgår først til køberen, når han/hun har betalt hele beløbet. Dette gælder også selvom planterne allerede er blevet plantet.
7.2 Før dette ejerskab træder i kraft, må køberen ikke belaste, sælge, overføre eller på anden vis skade planterne.
7.3 Så længe det samlede fakturabeløb endnu ikke er betalt, ejes planterne af Plantinavia BV, og vi forbeholder os retten til at tage planterne tilbage, også efter en eventuel plantning. Eventuelle omkostninger i forbindelse med opgravning og transport af planterne, skal betales af køberen.

8. Garanti og ansvar

8.1 Plantinavia BV leverer kun planter i krukker eller med rodklump.
8.2 Plantinavia BV garanterer at de leverede planter opfylder alle normale krav og standarder, og er fri for eventuelle defekter.
8.3 Den garanti som afgives i punkt 1, gælder for “levende” produkter, i en periode på 2 måneder efter plantningen. Garantien kan i visse tilfælde forlænges til 1 eller 2 år.
8.4 Plantinavia BV skal aldrig betale erstatning til køberen, med mindre der er tale om forsæt eller grov uagtsomhed fra Plantinavias side. Plantinavia BV kan aldrig holdes ansvarlig for følgeskader, indirekte skader, samt gevinster eller omsætning.
8.5 Hvis Plantinavia BV på nogen måde skal betale for eventuelle skader, kan erstatningen aldrig overstige et beløb svarende til fakturabeløbet for den ydelse eller produkt, som forårsagede skaden.
8.6 Garantien gælder ikke:
Hvis produkterne beviseligt har været forsømt, eller ikke har modtaget den korrekte pleje.
Hvis den originale faktura ikke kan sendes.
Hvis der opstår skader som følge af forsæt, grov uagtsomhed eller forsømmelse.
8.7 Køberen er ansvarlig for at returnere produkterne til Plantinavia BV, for en korrekt vurdering og håndtering af reklamationen. Hvis et garantikrav accepteres, har Plantinavia BV pligt til at levere et tilsvarende produkt, hvis ikke andet er aftalt.
8.8 Eftersom der er tale om levende planter, er det svært at returnere planterne for en garantibedømmelse. Derfor vil vi altid bede om billeder og videoklip, så Plantinavia BV kan bedømme garantikravet. Hvis garantikravet accepteres, vil Plantinavia BV erstatte dine planter. Hvis den samme højde ikke er tilgængelig, vil den nærmest tilgængelige højde blive tilbudt. I visse tilfælde kan Plantinavia BV beslutte at refundere indkøbsprisen for planterne til køberen.
8.9 Hvis det er svært at afgøre om garantien dækker, kan Plantinavia BV tilbyde en alternativ løsning, planterne erstattes, og køberen betaler for transporten.

9. Force majeure

9.1 I tilfælde af force majeure er Plantinavia BV ikke forpligtet til at opfylde deres forpligtelser over for køberen, eller forpligtelsen annulleres for den tid, der er force majeure.
9.2 Force majeure omfatter enhver begivenhed uden for vores kontrol, og gælder for alle forpligtelser over for køberen, hvis de helt eller delvist forhindres. Disse omstændigheder inkluderer ekstreme vejrforhold, strejker, brande, konkurser, strømafbrydelser, manglende eller forsinket levering fra leverandører eller anden tredjepart. Force majeure inkluderer også fejl i (telekommunikation) netværk eller tilslutninger, eller kommunikationssystemer som anvendes og/eller ikke er tilgængelige, uanset tidspunkt, fra hjemmesiden.

10. Intellektuel rettighed

10.1 Køberen samtykker til, at alle rettigheder til intellektuel ejendom, som information, kommunikation eller lignende som vedrører produkter og/eller hjemmeside, tilhører Plantinavia BV, deres leverandører eller andre rettighedshavere.

 

Plantinavia BV
Sint Barbaraweg 22
6024 AT Budel-Dorplein
Orgnr: 72059273